Usta powińôkszone preparatem Emervel Lips
Przed zabiegiem
Po zabiegu