Migrena

Migrena jest chorobą, którą charakteryzują uciążliwe bóle głowy. Są one najczęściej jednostronne, pulsujące i długotrwałe. Nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego i bardzo często towarzyszy im światłowstręt oraz nadmierna wrażliwość na dźwięki lub zapachy. Nierzadko pojawiają się też nudności lub nawet wymioty. Niekiedy przed wystąpieniem epizodu migrenowego, może pojawić się tzw. aura, którą mogą być np. mroczki lub ubytki w polu widzenia, czy też specyficzne doznania węchowe.

Nie każdy ból głowy to migrena. Migrenę od innych bólów głowy wyróżnia kilka cech. Ból migrenowy jest silny i występuje długotrwale. Zwykle zaczyna się jednostronnie, ma charakter napadowy i jest określany jako tętniący. Jest na tyle dokuczliwy, że bardzo poważnie ogranicza codzienną aktywność życiową chorego.

Na migrenę najczęściej zapadają osoby w średnim wieku. Częściej chorują kobiety i ta dysproporcja pogłębia się zwłaszcza po okresie dojrzewania.

Szacuje się, że na migrenę może cierpieć nawet do 20% populacji. Zarówno częstotliwość występowania jak i skala bólu migrenowego, który może paraliżować życie codzienne pacjenta sprawiają, że choroba wciąż stanowi poważne wyzwanie dla medycyny.

Migrena jest chorobą trudną w leczeniu i może spontanicznie przejść w formę przewlekłą. Dochodzi do tego, gdy częstotliwość „dni migrenowych” przekracza liczbę 14 miesięcznie, a choroba trwa dłużej niż 3 miesiące.

Jeśli brać pod uwagę ogromny dyskomfort i obniżenie jakości życia, jakie niesie za sobą przewlekła postać migreny, nawet najmniejsza ulga w cierpieniu jest dla pacjentów bardzo istotna. 

czytaj więcej...

Dla kogo?

Leczenie migreny przy pomocy toksyny botulinowej przeznaczone jest dla osób, które skarżą się na jej przewlekłą postać. Przewlekłą migrenę rozpoznaje się wówczas, gdy częstotliwość „dni migrenowych” przekracza liczbę 14 miesięcznie, a choroba trwa dłużej niż 3 miesiące. Za kwalifikację pacjenta do zabiegu odpowiedzialny jest lekarz.

Jakie okolice?

Toksynę botulinową w leczeniu przewlekłej migreny podaje się w ściśle określone punkty znajdujące się na głowie i karku. W zależności od schematu, punktów tych jest 31 lub 39.

Jakie zabiegi?

Jedną z metod leczenia przewlekłej migreny jest zabieg z zastosowaniem toksyny botulinowej.

Jakie efekty?

Toksyna botulinowa posiada znaczny potencjał redukowania ciężkości przewlekłej migreny. Pacjenci, którzy otrzymują iniekcje toksyny botulinowej obserwują znaczne zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie liczby dni, w których pojawiają się ataki migreny.