2015-01-02

A – jak Anti-aging

Anti-aging, czyli medycyna przeciwstarzeniowa (ang. anti-aging medicine), jest zwykle kojarzona z różnego rodzaju kremami przeciwzmarszczkowymi oraz zabiegami medycyny estetycznej. Oznacza ona jednak tak naprawdę coś znacznie więcej niż tylko dobre kosmetyki czy zabiegi przeciwzmarszczkowe.

Wszyscy chcielibyśmy żyć jak najdłużej i do tego w pełnym zdrowiu. Cieszyć się takim życiem, w którym do późnej starości jesteśmy silni, zdrowi, aktywni oraz sprawni, zarówno fizycznie, jak i umysłowo.

Medycyna przeciwstarzeniowa

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi właśnie medycyna przeciwstarzeniowa – stosunkowo nowy, ale prężnie rozwijający się dział nauk medycznych. Różni się ona od klasycznej medycyny tym, że nie jest nastawiona wyłącznie na leczenie istniejących chorób lecz głównie na ich zapobieganie i utrzymanie człowieka w jak najlepszej kondycji i stanie zdrowia, najdłużej jak tylko można.

Celem medycyny przeciwstarzeniowej jest przede wszystkim wydłużanie i poprawa jakości naszego życia oraz jak najdłuższe utrzymanie sił witalnych, sprawności, zdrowia i dobrego wyglądu, pomimo upływa­jącego czasu.

Wielodyscyplinarne podejście

Medycyna przeciwstarzeniowa jest pojęciem kompleksowym i wielodyscyplinarnym. Obejmuje m.in. pielęgnację zdrowia, profilaktykę chorób, wczesne ich wykrywanie, leczenie oraz pro­mocję zdrowego stylu życia. Bardzo ważnymi jej elementami jest popularyzacja aktywności ruchowej, prawidłowego odżywiania się i właściwej higieny życia oraz pracy.

W ramach medycyny przeciwstarzeniowej współpracować ze sobą powinni specjaliści wielu dziedzin, takich jak kardiolog, endokrynolog, geriatra, dietetyk, psycholog czy fizjoterapeuta.

Dobre geny, styl życia i aktywność fizyczna …

O długości i jakości naszego życia decyduje wiele czynników. Do najważniejszych należą: geny, styl życia, nawyki żywieniowe, aktywność ruchowa, stosowane używki oraz warunki, w jakich żyjemy.

Okazuje się, że dziedziczona po rodzicach pula genów tylko w niewielkim stopniu (ok. 20%) warunkuje długość i jakość naszego życia. Cała reszta, czyli aż 80% (!), zależy tylko i wyłącznie od nas samych.

Kto żyje długo?

Korzystny wpływ na długość i jakość życia mają wszystkie nasze zachowania prozdrowotne. Najważniejsze z nich to:

  • systematyczna aktywność fizyczna,
  • przestrzeganie zdrowej i zróżnicowanej diety,
  • unikanie przewlekłego stresu,
  • właściwa ilość i higiena snu,
  • unikanie używek.

Na długość życia korzystnie wpływa także nasza osobowość i temperament. Dowiedziono, że ludzie o pozytywnym nastawieniu do życia, ciekawi otaczającego świata, towarzyscy, otwarci na innych oraz aktywni (umysłowo, fizycznie i seksualnie) żyją i cieszą się zdrowiem o wiele dłużej.

Z powyższego łatwo wywnioskować, że do czynników, które mogą wpłynąć na skrócenie naszego życia zalicza się: siedzący tryb życia, narażenie na przewlekły stres (np. w pracy), nadwagę i otyłość (nawet niewielkiego stopnia), palenie tytoniu (także bierne), nadużywanie alkoholu, przewlekłe niedosypianie oraz życie w samotności.

Dla kogo anti-aging?

Stare przysłowie mówi: „każdy jest kowalem swojego losu” i w przypadku naszego zdrowia należy je czytać bardzo dosłow­nie. Codziennie pracujemy bowiem na to, jak długo i w jakim zdrowiu będziemy funkcjonowali.

Przesłanie medycyny anti-aging jest adresowane do każdego z nas – niezależnie od płci, wieku i stanu zdrowia. Brzmi ono: „nigdy nie jest za późno, ani tym bardziej za wcześnie, aby zacząć żyć zdrowo”.

Pojęcie anti-aging jest modne i brzmi bardzo nowocześnie, ale tak naprawdę sama koncepcja pielęgnacji zdrowia jest bardzo stara. Chińczycy już wiele wieków temu twierdzili, że lekarz powinien otrzymywać wynagrodzenie dopóty, dopóki pacjent, który pozostaje pod jego opieką jest zdrowy. Jeżeli pacjent utraci zdrowie i zachoruje, to znaczy że opieka lekarska nie była wystarczająco skuteczna.

O ile medycy­na estetyczna w Polsce stoi już na światowym poziomie, to w zakresie medycyny przeciwstarzeniowej mamy jeszcze wiele do zrobienia.

 

comments powered by Disqus